แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) เรียกร้องให้ธนาคารแสดงจุดยืนต่อโครงการเขื่อนหลวงพระบาง และขอให้พิจารณาเพิ่ม “โครงการผลิตไฟฟ้าในแม่น้ำโขงสายหลัก” ในรายการสินเชื่อต้องห้าม (exclusion list) ของธนาคาร

09 กุมภาพันธ์ 2564

สืบเนื่องจากที่มีกระแสข่าวว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังคงเดินหน้าการก่อสร้างต่อไป ท่ามกลางเสียงคัดค้านและความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และถึงแม้จะยังไม่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการสนับสนุนทางการเงินว่าจะมาจากธนาคารใด

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) จึงได้ส่งหนังสือเรียกร้องให้ธนาคารไทย 7 แห่ง แสดงจุดยืนต่อโครงการเขื่อนหลวงพระบางโดยประกาศระงับกระบวนการพิจารณาการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการ จนกว่าบริษัทเจ้าของโครงการจะนำส่งและเปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน และผลกระทบสะสม และวางมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เป็นรูปธรรม ดังข้อเรียกร้องของสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (PNPCA) รวมถึงขอให้พิจารณาเพิ่ม “โครงการผลิตไฟฟ้าในแม่น้ำโขงสายหลัก” ในรายการสินเชื่อต้องห้าม (exclusion list) ของธนาคาร โดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงความไม่จำเป็นของประเทศไทยในการซื้อไฟฟ้าจากโครงการ และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และด้านการเงินที่ธนาคารไทยจะต้องเผชิญหากเลือกสนับสนุนโครงการ

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission) ได้เปิดเผยถ้อยแถลงจากกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเรียกร้องให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพิจารณาผลกระทบทางด้านลบจากการพัฒนาโครงการอย่างรอบด้าน

อ่านหนังสือเรียกร้อง : หนังสือเรียกร้องให้ธนาคารแสดงจุดยืนต่อโครงการเขื่อนหลวงพระบาง และขอให้พิจารณาเพิ่ม “โครงการผลิตไฟฟ้าในแม่น้ำโขงสายหลัก” ในรายการสินเชื่อต้องห้าม (exclusion list) ของธนาคาร

อ่านแถลงการณ์และหนังสือตอบรับ :

[1] แถลงการณ์จากกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

[2] หนังสือตอบรับจากประเทศไทย

[3] หนังสือตอบรับจากประเทศเวียดนาม

[4] หนังสือตอบรับจากประเทศกัมพูชา