ความปลอดภัยของเงินฝาก เมื่อสถาบันการเงินปิดตัว

27 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกต้องชะงักลงเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 แม้ประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดได้ดีแต่การล็อกดาวน์ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนัก เห็นได้จากหลายกิจการที่ต้องปิดตัวลง…
.
แต่ถ้าหากสถาบันการเงินมีแนวโน้มจะต้องปิดตัวลง เราก็ไม่ต้องกังวลหรือไปถอนเงินออกจากบัญชีแต่อย่างใดเพราะมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากคอยรับผิดชอบในเรื่องนี้ โดยคุ้มครองในวงเงินที่กำหนดคือ 5 ล้านบาท ต่อ 1 ชื่อผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน (ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และหลังจากนั้นจะปรับวงเงินเป็น 1 ล้านบาท)
.
ยกตัวอย่าง เช่น นาย A ฝากเงินในธนาคาร ก จำนวน 5 ล้านบาท ฝากเงินในธนาคาร ข จำนวน 5 ล้านบาท หากธนาคาร 2 แห่งนี้ปิดตัวลง นาย A จะได้รับวงเงินคุ้มครองเต็มที่ 10 ล้านบาท
.
ส่วน นาย B ฝากเงินในธนาคาร ก จำนวน 6 ล้านบาท ฝากเงินในธนาคาร ข จำนวน 2 ล้านบาท นาย B จะได้รับวงเงินคุ้มครองรวม เพียง 3 ล้านบาท เพราะมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดสถาบันการเงินละ 5 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับเงินคืนทั้งหมดภายใน 30 วันหลังจากสถาบันการเงินมีประกาศปิดตัวลง ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
.
ในกรณีที่เป็นบัญชีร่วม สถาบันก็จะคุ้มครองตามข้อตกลงที่เจ้าของบัญชีทำไว้ร่วมกัน หรือหากไม่มีข้อตกลง ก็จะคุ้มครองในสัดส่วนที่เท่ากัน
เช่น นาย C และ นาง D มีเงินฝากในบัญชี 500,000 บาท หากสถาบันการเงินปิดตัวลง ในกรณีไม่ได้ทำข้อตกลงทั้ง 2 คนจะได้รับเงินคืนจำนวนคนละ 250,000 บาท หรือในกรณีที่ทำข้อตกลงไว้ก็จะแบ่งตามสัดส่วนนั่นเอง
.
เราในฐานะผู้ใช้บริการสถาบันการเงินก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าเงินฝากของเราจะปลอดภัยแน่นอน
สามารถดูรายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมดได้ที่นี่ 👉 http://www.dpa.or.th/.../list-of-insured-financial...

#FairFinanceThailand #สถาบันคุ้มครองเงินฝาก


ที่มา
https://www.bot.or.th/.../DocLib_ThaiLaw/Law_T65_DIA.pdf
http://www.dpa.or.th/articles/cat/knowledge
https://www.moneybuffalo.in.th/.../%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0...
https://www.facebook.com/dpathailand/photos/848584035676081/