ลดเหลื่อมล้ำทางเพศ ยกระดับธนาคาร : กรณีศึกษาจากเยอรมนี

19 กุมภาพันธ์ 2563

หลายคนอาจไม่ทราบว่า ธนาคาร เป็นองค์กรหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเพศสูงมาก

จากข้อมูลในหนังสือ Five years - Ten guides โดย Fair Finance Guide International ระบุว่ามีผู้หญิงนับพันล้านคนที่ถูกเลือกปฏิบัติ หลายแห่งผู้หญิงได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชายทั้งที่ตำแหน่งเท่ากัน หรือสัดส่วนผู้บริหารหญิงน้อยกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด

แต่เมื่อหลายประเทศได้นำ Fair Finance Guide มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ส่งผลให้ธนาคารต่างๆ หันมาตระหนักกับเรื่องนี้จริงจังขึ้น

อย่างเช่น Pax-Bank ธนาคารในเครือคาทอลิกจากเยอรมนี

เพราะจากการประเมินครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2559 Pax-Bank ได้คะแนนเฉลี่ยรั้งท้าย เพียง 3 จาก 100% ทำให้ธนาคารพยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (ESG) โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางเพศ จนนำมาสู่นโยบายการเพิ่มโควตาสำหรับผู้หญิงในตำแหน่งอาวุโส เนื่องจากที่ผ่านมามักเป็นเรื่องปกติสำหรับธนาคารเครือของคาทอลิกที่ผู้ชายมักมีบทบาทและอำนาจมากกว่าผู้หญิง

โดยการประเมินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า Pax-Bank ได้คะแนนรับคะแนนเพิ่มขึ้นมาก หลังประกาศเป้าหมายว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งของพนักงานหญิงในตำแหน่งผู้นำ จาก 20% เป็น 30% ซึ่งเป็นการสะท้อนการนำเรื่องความเท่าเทียมทางเพศมาเป็นเกณฑ์หนึ่งของการประเมิน Fair Finance ทำให้เกิดการแก้ปัญหานี้เรื่องนี้มากขึ้น